Zbavte se projevů stárnutí pomocí faceliftu. Lifting obličeje a krku je vyhledáván především klienty a klientkami, kteří touží po mladě působící a vypnuté pleti a chtějí se opět cítit krásně a sebevědomě.

Typickým důvodem pro podstoupení zákroku je řešení běžných projevů stárnutí jako jsou viditelné kožní záhyby, ztráta elasticity pokožky a přibývající vrásky. Našim klientům tak pomáháme probudit v nich opět pocit sebejistoty a radost ze života. Efektivní omlazující operace obličeje a krku je dlouhodobá a vykonává se pod dohledem zkušených chirurgů. Horní věková hranice je určena celkovým zdravotním stavem pacienta.

Individuální přístup

V ALTOA nabízíme profesionální přístup, moderní operativní metody pod dohledem zkušených plastických chirurgů a maximální komfort během estetického zákroku i po něm. U nás máte jistotu špičkového zázemí a zkušeného zdravotnického personálu, který je vám neustále k dispozici.

Pokyny před operací

Pacientka nesmí minimálně 1 měsíc před operací užívat léky ovlivňující srážlivost krve.

Pacient musí počítat se 14 dny volna.

Užívá-li pacient nějaké léky, je třeba se poradit s ošetřujícím lékařem o zamýšleném zákroku a informovat plastického chirurga.

V den před operací od půlnoci nekuřte.

Operace

Provádí se na specializovaném pracovišti ve spolupráci se zkušeným anesteziologem v kombinaci nitrožilní anestezie a místního znecitlivěním. Vlasy při operaci neholíme, jen upravíme pěšinku v oblasti řezu. Řez je veden z vlasaté části hlavy nad ušním boltcem dolů, těsně před boltcem, opět těsně kolem ušního lalůčku, v záušní rýze a odtud do vlasů vzadu na hlavě.

Délka operace je v průměru 2 – 2,5 hod.

Po operaci je přiložen kompresivní obvaz na operované plochy a první noc po operaci tráví pacient na lůžku pod kontrolou zdravotnického personálu. Délka pobytu závisí na celkovém zdravotním stavu. Druhý den po operaci je proveden převaz a pacient je propuštěn a dochází k převazů

Pooperační období

Během pooperačního období je v zájmu pacienta, aby se řídil pokyny operatéra.

Rychlost hojení ran je individuální a stehy jsou odstraňovány 10., případně 14. den po operaci, a to vždy dle stavu operační rány. Pátý den po operaci je obvykle odstraněn obvaz a mohou se umýt vlasy. Pacient se dále pohybuje volně bez obrazu. Je nutno upozornit na to, že po sejmutí obvazu dochází k zdánlivě většímu vypadávání vlasů. Jde však o vlasy, které se nashromáždili pod obvazem za několik dní a jež běžně odstraňujeme denním vyčesávání. V místech, kde byla kůže uvolněna od spodiny, aby mohla být vypnutá, je několik týdnů porušena citlivost, která se postupně upraví. Jen vyjímečně může v oblasti ušního lalůčku přetrvávat.

V operačním období po dobu jednoho měsíce nedoporučujeme barvení vlasů a trvalou ondulaci, protože některé preparáty k těmto účelům používané, jsou značné koncentrace a pokožka i vlasový porost jsou po operaci citlivější. Nedoporučujeme též masáže obličeje, protože většinou uvolňují kůži a svaly, tedy snižují napětí kůže. Taktéž je třeba pečlivě uvážit, zda se vystavovat slunci či nikoliv, protože sluneční záření vysušuje kůži a ta se ztenčuje. Dochází tak ke zvýšené tvorbě vrásek.

Cena služby

Face and neck lift 65 000 Kč
Objednat
Málo invazivní face lift 45 000 Kč
Objednat
Lifting horního rtu 25 000 Kč
Objednat
Lifting střední části obličeje 34 000 Kč
Objednat
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Pro více informací můžete zanechat telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.
*
Chcete vědět více informací o vyšetření? Rádi vám odpovíme na vaše případné dotazy.
Bolí vás často na hrudi? Máte pocit „bušení srdce“? Může vám pomoci vyšetření EKG.
Elektrokardiografie, nebo-li „natáčení srdce“, je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů. Proto je důležitou součástí každého preventivního vyšetření.
Víte, jak se během 24 hodin změří vaše srdeční aktivita?
Holterovské monitorování, nebo-li ambulantní monitorování EKG, je 24 hodinové sledování srdeční aktivity pomocí Holterova monitoru. Využívá se u pacientů, u kterých je podezření na nárazové poruchy srdečního rytmu. Součástí preventivního programu je až po konzultaci s interním lékařem.
Ergometrické vyšetření zaznamenává elektrickou aktivitu srdce.
Tzv. zátěžové EKG, kdy je při vyšetření zaznamenávána elektrická aktivita srdce a jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.
Víte, jak probíhá ultrazvukové vyšetření cév?
Vyšetření je prováděno tzv. Dopplerovským ultrazvukem, který umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen). Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen vám může zachránit život.
Víte, na jakém principu funguje echokardiografické vyšetření?
Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Ultrazvuk je zvuk, který je vysílán a přijímán ultrazvukovou sondou, která se přikládá na hrudník. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (např. srdečních chlopní). Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci. Moderní přístroje umožňují i zobrazení směru a rychlosti krevního proudu, včetně odhadu nitro srdečních tlaků.
Rentgenový snímek hrudníku lékař požaduje při podezření na onemocnění hrudní oblasti.
Rentgenové vyšetření hrudníku patří k základním vyšetřovacím metodám. Jedná se o první informaci o stavu vašich plic a srdce. Toto vyšetření ordinuje lékař, který vás začne vyšetřovat po interní stránce.
Neinvazivní monitorování krevního tlaku
Jedná se o postup, při kterém je zjištěn krevní tlak člověka. Tato veličina odráží zdravotní stav organismu a je součástí interního lékařského vyšetření.
Ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
Toto vyšetření je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na brazovce ultrazvukového přístroje.
Kolonoskopie neboli vyšetření tlustého střeva
Je metoda vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva, endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
Gastroskopie – vyšetření horní části zažívacího traktu
Je lékařská vyšetřovací metoda, která využívá optického přístroje - endoskopu (nazývaného gastroskop) k vyšetření horní části zažívacího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku. Dnes je hlavní vyšetřovací metodou při podezření na nemoci těchto orgánů a je díky tomu schopen odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření.
Princip CT vyšetření je podobný jako u rentgenu, na rozdíl od něj však nevzniká jeden, ale mnoho snímků.
Nejčastěji se CT provádí v oblasti hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha, případně při složitých vyšetřeních kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Pro některá CT vyšetření je nutná aplikace kontrastní látky. Pacient musí před vyšetřením odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení
Mamografické vyšetření odhalí nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů.
Mamografie je v současné době jediná diagnostická metoda, která je schopna odhalit nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů, tedy v době, kdy není samovyšetřením ani klinickým vyšetřením zjistitelné.
Magnetická rezonance
Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT řezy vašeho těla. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů (např. vazů nebo meziobratlových plotének) a cév. Rezonance je vhodná pro zobrazení tkání s vysokým obsahem vody. Lze jím vyšetřit celé tělo.

Zdraví člověka.
Lidskost.
Vstřícnost.

To vše v našich partnerských zařízeních: Nemocnice Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Gynekologie Vinohrady, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan.

Zaujala vás nabídka a chcete se dozvědět více informací?

nebo nám zanechte telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.

P a r t n e ř i