Klientská karta Premium obsahuje Komplexní preventivní program, vyšetření magnetickou rezonancí 2x ročně a mnoho dalšího. Cílem vyšetření je zjištění vašeho celkového zdravotního stavu a vyloučení významných změn vedoucích k možnému onemocnění. Všechna vyšetření probíhají v moderním prostředí našich smluvních zařízení s individuálním přístupem zdravotnického personálu a za doprovodu pracovníka klientského centra.

Karta může sloužit i jako benefit pro zaměstnance, přičemž náklady, spojené s platbou péče v rámci firemních benefitů, jsou daňově uznatelné.

Klientská karta Premium má platnost jeden rok od zakoupení a je nepřenosná.


SOUBOR VYŠETŘENÍ:

 • Komplexní preventivní program
 • magnetická rezonance hlavy, končetin, kloubů nebo úseku páteře (s kontrastní látkou nebo bez) 2x ročně
 • vystavení dokladu o pracovní neschopnosti
 • lékařská konzultace před cestou do zahraničí
 • přístup k lékařům ostatních specializací a k dalšímu vyšetření
 • péče zajištěna dle časových možností klienta
 • přednostní objednání na požadovaná vyšetření
 • navazující péče a vyšetření
 • zajištění doprovodu a koordinace veškeré zdravotní péče
 • zajištění nadstandardního pokoje během hospitalizace po dobu 10 dnů během jednoho kalendářního roku
 • hrazení regulačního poplatku za pohotovostní ošetření
 • výběr jakéhokoliv očkování z nabídky do výše 5 000 Kč
 • e-mailový servis do 24 hodin v pracovních dnech
 • možnost vystavení receptu na základě předchozí péče
 • sleva do lékárny 10%
 • bezplatné parkování během celého kalendářního roku