Pracovnělékařská péče je dána zákonem, který určuje zaměstnavateli povinnost poskytnout preventivní lékařskou péči svým zaměstnancům.

Provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu je za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Poradenství je zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání či nemocemi souvisejícími s prací. Součástí je školení v poskytování první pomoci a dále pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Společnost Altoa zajišťuje zaměstnavatelům pracovnělékařské služby pro zaměstnance výhradně u tří poskytovatelů zdravotních služeb - AKESO POLIKLINIKA v Praze, Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun.