Abslovovali jste vyšetření na magnetické rezonaci nebo RDG vyšetření a chcete konzultovat svou obrazovou zdravotnickou dokumentaci s jiným radiologem? Zajistíme vám konzultaci, tzv. second opinion, v našem smluvním zdravotním zařízení v Praze.


Magnetickou rezonancí lze docílit detailního zobrazení jednotlivých anatomických oblastí lidského těla pomocí silného magnetického pole. 

RDG vyšetření se používá pro zobrazení pohybového aparátu při podezření na zlomeniny či vykloubení, pro zobrazení hrudníku a břicha.

Konzultace probíhají v našem smluvním zařízení v Diagnostickém centru v Praze.