Disponujeme špičkovým diagnostickým vybavením a k odstranění varixů používáme nejmodernější metody. Po dobu hospitalizace vám můžeme nabídnout ubytování v nadstandardních pokojích Nemocnice Hořovice.


K léčbě varixů používáme dvě metody. Metodu provedení zákroku stanový lékař po klinickém vyšetření a ultrazvukovém vyšetření žil.

Flebektomie

Odstranění křečových žil šetrnou chirurgickou technikou, zákrok se provádí v celkové či svodné anestezii s krátkou hospitalizací.

Pokyny před operací

Před výkonem je nutné klinické vyšetření s ultrazvukovým vyšetřením žil. V případě potvrzení operačního řešení křečových žil je nutné absolvovat předoperační vyšetření.

Operace

Jedná se o odstranění křečových žil šetrnou chirurgickou technikou. Zákrok se provádí v celkové či svodné anestezii s krátkou hospitalizací. Rozsah výkonu se odvíjí od rozsahu a velikosti křečových žil.

Pooperační péče

Propuštění do domácího ošetřování je druhý den po operačním výkonu. Po operaci je nutné nosit kompresní punčochu, která se nosí první 3 týdny přes den i přes noc a další 3 týdny jen přes den. Pooperační péče zahrnuje pooperační kontroly operatérem.

ClariVein

Miniinvazivní výkon bez nutnosti anestezie, bez operačních ran, speciální katetr se zavádí z malého vpichu pod ultrazvukovou kontrolou.

Pokyny před operací

Před výkonem je nutné klinické vyšetření s ultrazvukovým vyšetřením žil. V případě potvrzení operačního řešení křečových žil metodou ClariVein již není nutné absolvovat žádná další předoperační vyšetření.

Operace

Jedná se o bezbolestný miniinvazivní výkon bez nutnosti jakékoliv anestezie, bez hospitalizace. Speciální katetr se zavádí do postižené žíly pouze z malého vpichu pod ultrazvukovou kontrolou a postižená žíla se uzavírá mechanickým působením katetru a vstřikováním látky, která žílu „zalepí“. Po výkonu je na operovanou končetinu navlečena kompresní punčocha.

Pooperační období

Zdravotnické zařízení je možné opustit cca půl hodiny až hodinu po ukončení operačního výkonu bez zásadního omezení v pohybu. Kompresní punčocha se na operované končetině nosí první týden přes den i noc a další týden jen přes den. Pooperační péče zahrnuje pooperační kontroly operatérem včetně ultrazvukového vyšetření.

Cena služby na vyžádání

Kontaktujte klientské centrum +420 702 101 001
Contact
Pro více informací můžete zanechat telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.
*
Do you want to know more about the test? We will be happy to answer any questions you may have.
Bolí vás často na hrudi? Máte pocit „bušení srdce“? Může vám pomoci vyšetření EKG.
Elektrokardiografie, nebo-li „natáčení srdce“, je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů. Proto je důležitou součástí každého preventivního vyšetření.
Víte, jak se během 24 hodin změří vaše srdeční aktivita?
Holterovské monitorování, nebo-li ambulantní monitorování EKG, je 24 hodinové sledování srdeční aktivity pomocí Holterova monitoru. Využívá se u pacientů, u kterých je podezření na nárazové poruchy srdečního rytmu. Součástí preventivního programu je až po konzultaci s interním lékařem.
Ergometrické vyšetření zaznamenává elektrickou aktivitu srdce.
Tzv. zátěžové EKG, kdy je při vyšetření zaznamenávána elektrická aktivita srdce a jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.
Víte, jak probíhá ultrazvukové vyšetření cév?
Vyšetření je prováděno tzv. Dopplerovským ultrazvukem, který umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen). Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen vám může zachránit život.
Víte, na jakém principu funguje echokardiografické vyšetření?
Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Ultrazvuk je zvuk, který je vysílán a přijímán ultrazvukovou sondou, která se přikládá na hrudník. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (např. srdečních chlopní). Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci. Moderní přístroje umožňují i zobrazení směru a rychlosti krevního proudu, včetně odhadu nitro srdečních tlaků.
Rentgenový snímek hrudníku lékař požaduje při podezření na onemocnění hrudní oblasti.
Rentgenové vyšetření hrudníku patří k základním vyšetřovacím metodám. Jedná se o první informaci o stavu vašich plic a srdce. Toto vyšetření ordinuje lékař, který vás začne vyšetřovat po interní stránce.
Neinvazivní monitorování krevního tlaku
Jedná se o postup, při kterém je zjištěn krevní tlak člověka. Tato veličina odráží zdravotní stav organismu a je součástí interního lékařského vyšetření.
Ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
Toto vyšetření je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na brazovce ultrazvukového přístroje.
Kolonoskopie neboli vyšetření tlustého střeva
Je metoda vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva, endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
Gastroskopie – vyšetření horní části zažívacího traktu
Je lékařská vyšetřovací metoda, která využívá optického přístroje - endoskopu (nazývaného gastroskop) k vyšetření horní části zažívacího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku. Dnes je hlavní vyšetřovací metodou při podezření na nemoci těchto orgánů a je díky tomu schopen odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření.
Princip CT vyšetření je podobný jako u rentgenu, na rozdíl od něj však nevzniká jeden, ale mnoho snímků.
Nejčastěji se CT provádí v oblasti hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha, případně při složitých vyšetřeních kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Pro některá CT vyšetření je nutná aplikace kontrastní látky. Pacient musí před vyšetřením odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení
Mamografické vyšetření odhalí nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů.
Mamografie je v současné době jediná diagnostická metoda, která je schopna odhalit nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů, tedy v době, kdy není samovyšetřením ani klinickým vyšetřením zjistitelné.
Magnetická rezonance
Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT řezy vašeho těla. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů (např. vazů nebo meziobratlových plotének) a cév. Rezonance je vhodná pro zobrazení tkání s vysokým obsahem vody. Lze jím vyšetřit celé tělo.

Patient health.
Humanity.
Willingness.

All this in our partner facilities.

Are you interested and do you want to learn more?

or leave us a phone number and we will get back to you.

Partners