V ambulanci dětského neurologa řešíme mimo jiné diagnózy, jako je epilepsie či jiné záchvatové stavy, neurovývojové poruchy a velmi častou diagnózou jsou bolesti hlavy, ať už se jedná o migrény či tenzní cefaleu. 

Vyšetření vám zajistíme v našem smluvním zařízení v Nemocnici Hořovice.


SPECIFIKACE POSKYTOVANÉ PÉČE:

  • všeobecná ambulance
  • léčba a diagnostika epilepsie
  • dětské EEG - lékařské doporučení (žádanku) vystaví lékař na základě klinického vyšetření
  • zajištění konziliární činnosti pediatrických pacientů