Nejčastěji klienti přicházejí do ordinace plicního lékaře pro zhoršení dechu či přetrvávajícího kašle. Neměli by však zapomínat na návštěvu i z preventivních důvodů. Řadu plicních onemocnění lze detekovat již před příchodem prvních příznaků. Zahájením včasné léčby můžeme docílit odvrácení i případného rozvinutí nemoci. 


SOUBOR VYŠETŘENÍ:

 • spirometrie/bodypletysmografie - vyšetření dechových funkcí, informuje o průchodnosti dýchacích cest (zúžení průdušek) či o stavu plicní tkáně (snížená kapacita plic)
 • FENO - dechový test, umožňuje diagnózu některých forem bronchiálního astmatu
 • pulzní oxymetrie – neinvazivní měření okysličení krve
 • skiagram ("rentgen") hrudníku - slouží k odhalení např. zápalu plic či jiných onemocnění
 • zajištění doprovodu
 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • bezplatné parkování na parkovišti před areálem nemocnice po dobu vyšetření
Příprava k vyšetření

 • Seznam léků (pokud nějaké užíváte).
 • Lékařské zprávy z již absolovovaných vyšetření (zejm. interna, kardiologie).