Kýla je vyklenutí pobřišnice skrze slabé místo v břišní dutině. Jde o velmi časté onemocnění, které lze léčit pouze operací. Projevuje se bolestí, vyklenutím a lze ji často detekovat hmatem. Kýla se nejčastěji vyskytuje v oblasti třísla, pupku a v jizvách po provedených břišních operacích. Program operace kýly zahrnuje klinické vyšetření, operační výkon a ambulantní kontroly operatérem. 

Pokyny před operací

Před výkonem je nutné klinické vyšetření, přičemž v některých případech je potřebné i ultrazvukové vyšetření. V případě potvrzení operačního řešení kýly je nutné absolvovat předoperační vyšetření.

Operace

Klientům zajišťujeme výběr mezi všemi typy operačních řešení kýly. Preferujeme však laparoskopický přístup. Zvolený typ výkonu je vždy výsledkem pečlivého předoperačního vyšetření, domluvy pacienta a operatéra dle typu a velikosti kýly a zvážení rizik v závislosti na přidružených onemocněních pacienta. Operace všech typů kýl probíhá v plné anestezii.

Pooperační období

Propuštění do domácího ošetřování závisí na typu kýly v rozmezí několika hodin či dní po výkonu. Po výkonu je nutné vyvarovat se zvýšeného nitrobřišního tlaku (např. nezvedat těžké předměty, vyvarovat se prudkým pohybům) aspoň po dobu 4 – 6 týdnů. Pooperační péče zahrnuje ambulantní kontroly operatérem.