Lymfatická drenáž je terapie ošetření lymfatického systému tvořeného cévami různé velikosti a uzlinami s uvnitř proudící průhlednou tekutinou - lymfou.

Důvodů, proč se začne hromadit lymfa v mezibuněčném prostoru, je několik, proto je důležité správné určení potíží. 

Lymfodrenáž může být manuální i přístrojová. 

Manuální lymfodrenáž je speciální jemná ručně prováděná technika ovlivňující lymfatický systém. Má hluboce sedativní, analgetický a spasmolytický efekt na krevní a lymfatický oběh. Zároveň je její efekt silně detoxikační, regenerační, relaxační, ale i kosmetický. Manuální lymfodrenáž je prováděna certifikovaným terapeutem.

Přístrojová lymfodrenáž slouží jako terapie mízního systému a její účinky jsou velmi podobné jako v případě manuální lymfodrenáže.

Před prvním ošetřením prochází pacient vstupní konzultací, na základě které doporučí terapeut vhodný počet ošetření.

Lymfodrenáž provádí výhradně zdravotník / fyzioterapeut v našem smluvním zařízení – Diagnostickém centru Nemocnice Hořovice v Praze.


Indikace
 • stavy po operacích, úrazech
 • otoky – žilní i lymfatické
 • prevence a úprava žilní insuficience
 • akné
 • spastické a chabé parézy
 • obezita
 • lipedém
 • lymfedém
 • porucha čití
 • migrény a bolesti hlavy
 • Morbus Bechtěrev
 • sportovní medicína
 • regenerace a zvýšení imunity organismu a zlepšení metabolismu
Kontraindikace
 • veškeré zhoubné nádorové onemocnění
 • akutní bakteriální či virové onemocnění, horečka
 • otevřené rány
 • akutní cévní onemocnění
 • glaukom
 • patologické těhotenství, těhotenství do 3. měsíce, šestinedělí
 • hyperfunkce štítné žlázy
 • onemocnění jater, ledvin
 • neléčená hypertenze
 • otoky z onemocnění srdce, jater, ledvin
 • Asthma bronchiale, cardiale

Nejčastější dotazy k lymfoterapii

Co je to lymfoterapie a k čemu slouží?

Lymfoterapie nebo také lymfodrenáž slouží k léčbě a odstranění otoků. Jedná se o druh masáže určené k rozpohybování lymfatického systému, který má za cíl uvolňovat lymfatické cévy a aktivovat průchod lymfy v případech, kdy samotná činnost systému není dostačující. Lymfodrenáž je často vyhledávaný pomocník v prevenci tvorby křečových žil, při odstranění pocitů těžkých nohou či zmírnění pooperačních stavů.

Kdy je vhodné přistoupit k ruční a kdy k přístrojové lymfodrenáži?

Oba druhy mají na obnovení toku lymfy v těle stejný efekt. Hlavní rozdíl mezi nimi se projevuje v samotném vjemu při ošetření, který ovlivňuje délka aplikace, zvolený tlak na daná místa a především uvolnění spádových lymfatických uzlin. Přihlíží se také ke stavu a přání pacienta.

Jak často je třeba absolvovat lymfodrenáž?

Počet ošetření závisí na stupni zhoršeného toku. Zpravidla to bývá od 3 do 10 procedur s hodnocením působení v průběhu léčby. Pro dosažení požadovaného výsledku však doporučujeme docházet alespoň 1-2x týdně.

Co čekat od vstupní konzultace?

Během vstupní konzultace se snažíme získat co nejvíce informací o zdravotním stavu pacienta a stanovit plán lymfodrenáží. Jedná se o formulář, který vyplníte společně s lymfoterapeutem a případně si upřesníte detaily týkající se naplánovaných procedur. 

Pro koho je lymfodrenáž vhodná a jsou nějaká omezení?

Procedura je vhodná pro všechny, kteří mají potíže se samotným tokem lymfy, a to ze získaných i vrozených důvodů. Kontraindikací mohou být nemoci srdce, jater a ledvin, a dále pak akutní virová i bakteriální onemocnění.

Jaké jsou další pozitivní účinky?

Pravidelná masáž má řadu dalších zdravotních a estetických benefitů. Může například zmírnit projevy celulitidy, podpořit detoxikaci organismu nebo zvýšit funkci imunitního systému.

Cena služby

Vstupní konzultace lymfoterapie
60 min. 1 580 Kč
Objednat
Manuální lymfoterapie
30 min. 790 Kč
Objednat
Přístrojová lymfoterapie
30 min. 600 Kč
Objednat
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Pro více informací můžete zanechat telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.
*
Chcete vědět více informací o vyšetření? Rádi vám odpovíme na vaše případné dotazy.
Bolí vás často na hrudi? Máte pocit „bušení srdce“? Může vám pomoci vyšetření EKG.
Elektrokardiografie, nebo-li „natáčení srdce“, je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů. Proto je důležitou součástí každého preventivního vyšetření.
Víte, jak se během 24 hodin změří vaše srdeční aktivita?
Holterovské monitorování, nebo-li ambulantní monitorování EKG, je 24 hodinové sledování srdeční aktivity pomocí Holterova monitoru. Využívá se u pacientů, u kterých je podezření na nárazové poruchy srdečního rytmu. Součástí preventivního programu je až po konzultaci s interním lékařem.
Ergometrické vyšetření zaznamenává elektrickou aktivitu srdce.
Tzv. zátěžové EKG, kdy je při vyšetření zaznamenávána elektrická aktivita srdce a jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.
Víte, jak probíhá ultrazvukové vyšetření cév?
Vyšetření je prováděno tzv. Dopplerovským ultrazvukem, který umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen). Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen vám může zachránit život.
Víte, na jakém principu funguje echokardiografické vyšetření?
Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Ultrazvuk je zvuk, který je vysílán a přijímán ultrazvukovou sondou, která se přikládá na hrudník. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (např. srdečních chlopní). Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci. Moderní přístroje umožňují i zobrazení směru a rychlosti krevního proudu, včetně odhadu nitro srdečních tlaků.
Rentgenový snímek hrudníku lékař požaduje při podezření na onemocnění hrudní oblasti.
Rentgenové vyšetření hrudníku patří k základním vyšetřovacím metodám. Jedná se o první informaci o stavu vašich plic a srdce. Toto vyšetření ordinuje lékař, který vás začne vyšetřovat po interní stránce.
Neinvazivní monitorování krevního tlaku
Jedná se o postup, při kterém je zjištěn krevní tlak člověka. Tato veličina odráží zdravotní stav organismu a je součástí interního lékařského vyšetření.
Ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
Toto vyšetření je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na brazovce ultrazvukového přístroje.
Kolonoskopie neboli vyšetření tlustého střeva
Je metoda vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva, endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
Gastroskopie – vyšetření horní části zažívacího traktu
Je lékařská vyšetřovací metoda, která využívá optického přístroje - endoskopu (nazývaného gastroskop) k vyšetření horní části zažívacího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku. Dnes je hlavní vyšetřovací metodou při podezření na nemoci těchto orgánů a je díky tomu schopen odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření.
Princip CT vyšetření je podobný jako u rentgenu, na rozdíl od něj však nevzniká jeden, ale mnoho snímků.
Nejčastěji se CT provádí v oblasti hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha, případně při složitých vyšetřeních kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Pro některá CT vyšetření je nutná aplikace kontrastní látky. Pacient musí před vyšetřením odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení
Mamografické vyšetření odhalí nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů.
Mamografie je v současné době jediná diagnostická metoda, která je schopna odhalit nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů, tedy v době, kdy není samovyšetřením ani klinickým vyšetřením zjistitelné.
Magnetická rezonance
Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT řezy vašeho těla. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů (např. vazů nebo meziobratlových plotének) a cév. Rezonance je vhodná pro zobrazení tkání s vysokým obsahem vody. Lze jím vyšetřit celé tělo.

Zdraví člověka.
Lidskost.
Vstřícnost.

To vše v našich partnerských zařízeních: Nemocnice Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Gynekologie Vinohrady, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan.

Zaujala vás nabídka a chcete se dozvědět více informací?

nebo nám zanechte telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.

P a r t n e ř i