Neurologie je lékařský obor zabývající se studiem onemocnění a poruch nervové soustavy především na organickém podkladě. Zaměřuje se na diagnostiku a léčbu všech problémů centrální, periferní a autonomní nervové soustavy. Neurologické vyšetření je modifikací obvyklého interního vyšetření se zvláštním důrazem na vyšetření funkce nervového systému.

Vyšetření vám zajistíme v našich smluvních zařízeních Nemocnice Hořovice a v AKESO POLIKLINICE v Praze.


SOUBOR VYŠETŘENÍ:

 • důkladná anamnéza shrnující všechny údaje o klientovi
 • fyzikální vyšetření neurologem:
  • držení těla, chůze, napětí svalů a schopnosti regulovat svalové napětí
  • vyšetření široké škály reflexů
  • vyšetření senzitivních nervů zkouškami kožní citlivosti
  • vyšetření senzorických nervů zkouškami smyslů
  • neuropsychologické vyšetření orientačně hodnotící psychiku klienta
 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • parkování je možné v budově Coral Office Parku po dobu vyšetření