Průměrná doba samotného vyšetření se může pohybovat od 15 do 30 minut, v závislosti na druhu a způsobu vyšetření. Po uhrazení poplatku vám můžeme nabídnout termín již do 24 hodin.

Vyšetření vám zajistíme v našich smluvních zařízeních v Rehabilitační nemocnici Beroun, Diagnostickém centru v Praze a Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.


Vyšetření magnetickou rezonancí s žádankou

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) zajišťujeme na základě lékařského doporučení. Lékařské doporučení (žádanku) vystaví lékař na základě klinického vyšetření.

Vyšetření magnetickou rezonancí bez žádanky

Pokud nemáte žádanku, můžeme vám zprostředkovat vyšetření u specialisty, který vám v případě zjištěné indikace žádanku na vyšetření MR vystaví. Cena služby za vyšetření na MR je tedy navýšena o vyšetření u specialisty.

Pokud pacient není k vyšetření MR indikován, nelze žádanku vystavit a následně ani provést požadované vyšetření. V tomto případě vám bude vrácen poplatek za zajištění vyšetření MR. 


Omezení týkající se vyšetření

MR vyšetření nemohou podstoupit osoby:

 • s kardiostimulátory (vyjma MR kompatibilních kardiostimulátorů), pacienty s MR kompatibilním kardiostimulátorem nevyšetřujeme
 • s dalšími elektronickými prostředky (neurostimulátor, kochleární implantát)
 • s pooperačními cévními svorkami v mozku (pokud neurochirurgem není potvrzeno, že užitý materiál je MR kompatibilní)
 • s kovovými cizími předměty v oku (špony)
 • s inzulínovou pumpou

Ostatní omezení:

 • Nedoporučujeme vyšetřovat ženy v prvních třech měsících těhotenství.
 • Kojící ženy lze na MR vyšetřit. V případě nutnosti podání kontrastní látky obdrží pacientka podrobné informace od personálu magnetické rezonance.
 • Pacienti s kloubními náhradami, kovovými svorkami v těle, umělými srdečními chlopněmi či šrouby nebo dlahami mohou podstoupit MR vyšetření, pokud jsou uvedené předměty v těle déle než 6 týdnů.
Příprava k vyšetření

Je vhodné, aby byl zachován dostatečný příjem tekutin, tzn. pacient by neměl přijít na vyšetření dehydratován.

Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole, které působí na kovové feromagnetické předměty v těle. Z toho důvodu před každým MR vyšetřením musí být vyplněn a podepsán Dotazník k MR vyšetření sloužící k ověření prodělaných operací a výkonů.

Průběh vyšetření

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech i vleže na břiše. Pacient leží v úzkém prostoru po dobu cca 20-30 minut. Hluk doprovázející vyšetření je tlumen použitím sluchátek nebo špunty do uší. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně dostává mikrofonem pokyny k nádechu či zadržení dechu.

U části MR vyšetření se podává nitrožilně nejodová kontrastní látka - buď v rámci zvoleného protokolu nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu.

Výsledek vyšetření

Výsledek vyšetření vám sdělí lékař indikující k vyšetření. Výsledek je znám do 3 dnů.

Cena služby

Magnetická rezonance 1 900 Kč
Objednat
Magnetická rezonance (bez žádanky)
včetně vyšetření u specialisty 3 900 Kč
Objednat
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Pro více informací můžete zanechat telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.
*
Chcete vědět více informací o vyšetření? Rádi vám odpovíme na vaše případné dotazy.

Co si potřebujete nechat vyšetřit?

 • mozek

  MR mozku

  Slouží k posouzení patologických strukturálních změn mozku. Nádorová a zánětlivá onemocnění mozku, následky úrazů hlavy, bolesti hlavy, cévní onemocnění mozku, zároveň také k posouzení efektu terapie u nádorových a zánětlivých onemocnění (například roztroušená skleróza).

  Vyšetření se provádí v Diagnostickém centru v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.
 • krk

  MR krku

  Kompletní ORL diagnostika, vývojové anomálie ORL oblasti, tumory krku.

  Vyšetření se provádí v Diagnostickém centru v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.
 • prsa

  MR prsu

  Vyšetření se provádí pro vyloučení přítomnosti karcinomu. Zajišťujeme i kontrolu prsních implantátů.

  Vyšetření se provádí v Onkologickém a radiodiagnostickém centru Multiscan.
 • páteř

  MR páteře

  Diagnostikuje degenerativní onemocnění páteře. Např. výhřez ploténky, traumatické změny, nádory v páteřním kanálu, metastatické postižení obratlů a zánětlivých, nádorových a degenerativních onemocnění míchy.

  Vyšetření se provádí v Diagnostickém centru v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.
 • břišní orgány

  MR břicha

  Slouží k zobrazení břišních orgánů (játra, slinivka, ledviny) dále provádíme MRCP – jedná se o vyšetření žlučových cest.

  Vyšetření se provádí v Diagnostickém centru v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.
 • střeva

  MR enterografie (vyšetření střev)

  Vyšetření tenkého střeva (např. u Crohnovy choroby).

  Vyšetření se provádí v Diagnostickém centru v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.
 • prostata

  MR prostaty

  Nejdůležitější doplněk k biopsii, díky které se určuje rozsah nádorového onemocnění.

  Vyšetření se provádí v Diagnostickém centru v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.
 • pánev

  MR pánve

  Provádíme MR rekta, tlustého střeva, kostí a pánve. U žen pomáhá odhalit onemocnění dělohy a vaječníků, u mužů pomáhá k odhalení onemocnění prostaty

  Vyšetření se provádí v Diagnostickém centru v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.
 • cévní řečiště

  MR cévního řečitě (MRA)

  Sleduje průtoky cév a odhaluje patologické struktury na cévách (např. MRA mozku, dolních končetin, aorty).

  Vyšetření se provádí v Diagnostickém centru v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.
 • svaly, klouby, kosti

  MR muskuloskeletálního aparátu

  Zobrazení svalů, kloubů a kostí. Lze tedy odhalit drobné léze – (poranění menisků, vazů, chrupavek), obtížně diagnostikovatelné zlomeniny, detekce zánětlivých i nádorových změn skeletu a v neposlední řadě i vyšetření kloubů - ramenního, loketního, zápěstního, kyčelního, kolenního, hlezenního a malých kloubů ruky.

  Vyšetření se provádí v Diagnostickém centru v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.
Bolí vás často na hrudi? Máte pocit „bušení srdce“? Může vám pomoci vyšetření EKG.
Elektrokardiografie, nebo-li „natáčení srdce“, je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů. Proto je důležitou součástí každého preventivního vyšetření.
Víte, jak se během 24 hodin změří vaše srdeční aktivita?
Holterovské monitorování, nebo-li ambulantní monitorování EKG, je 24 hodinové sledování srdeční aktivity pomocí Holterova monitoru. Využívá se u pacientů, u kterých je podezření na nárazové poruchy srdečního rytmu. Součástí preventivního programu je až po konzultaci s interním lékařem.
Ergometrické vyšetření zaznamenává elektrickou aktivitu srdce.
Tzv. zátěžové EKG, kdy je při vyšetření zaznamenávána elektrická aktivita srdce a jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.
Víte, jak probíhá ultrazvukové vyšetření cév?
Vyšetření je prováděno tzv. Dopplerovským ultrazvukem, který umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen). Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen vám může zachránit život.
Víte, na jakém principu funguje echokardiografické vyšetření?
Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Ultrazvuk je zvuk, který je vysílán a přijímán ultrazvukovou sondou, která se přikládá na hrudník. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (např. srdečních chlopní). Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci. Moderní přístroje umožňují i zobrazení směru a rychlosti krevního proudu, včetně odhadu nitro srdečních tlaků.
Rentgenový snímek hrudníku lékař požaduje při podezření na onemocnění hrudní oblasti.
Rentgenové vyšetření hrudníku patří k základním vyšetřovacím metodám. Jedná se o první informaci o stavu vašich plic a srdce. Toto vyšetření ordinuje lékař, který vás začne vyšetřovat po interní stránce.
Neinvazivní monitorování krevního tlaku
Jedná se o postup, při kterém je zjištěn krevní tlak člověka. Tato veličina odráží zdravotní stav organismu a je součástí interního lékařského vyšetření.
Ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
Toto vyšetření je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na brazovce ultrazvukového přístroje.
Kolonoskopie neboli vyšetření tlustého střeva
Je metoda vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva, endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
Gastroskopie – vyšetření horní části zažívacího traktu
Je lékařská vyšetřovací metoda, která využívá optického přístroje - endoskopu (nazývaného gastroskop) k vyšetření horní části zažívacího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku. Dnes je hlavní vyšetřovací metodou při podezření na nemoci těchto orgánů a je díky tomu schopen odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření.
Princip CT vyšetření je podobný jako u rentgenu, na rozdíl od něj však nevzniká jeden, ale mnoho snímků.
Nejčastěji se CT provádí v oblasti hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha, případně při složitých vyšetřeních kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Pro některá CT vyšetření je nutná aplikace kontrastní látky. Pacient musí před vyšetřením odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení
Mamografické vyšetření odhalí nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů.
Mamografie je v současné době jediná diagnostická metoda, která je schopna odhalit nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů, tedy v době, kdy není samovyšetřením ani klinickým vyšetřením zjistitelné.
Magnetická rezonance
Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT řezy vašeho těla. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů (např. vazů nebo meziobratlových plotének) a cév. Rezonance je vhodná pro zobrazení tkání s vysokým obsahem vody. Lze jím vyšetřit celé tělo.

Zdraví člověka.
Lidskost.
Vstřícnost.

To vše v našich partnerských zařízeních: Nemocnice Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Gynekologie Vinohrady, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan.

Zaujala vás nabídka a chcete se dozvědět více informací?

nebo nám zanechte telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.

P a r t n e ř i