Vyšetření probíhá na CT přístroji s funkcí redukce dávky rentgenového záření tak, aby vyšetření pro organizmus bylo co nejšetrnější. O případné přípravě k vyšetření a o případné potřebě nitrožilní aplikace kontrastní látky bude vždy klient předem informován.

Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně je instruován k zadržení dechu, nádechu či výdechu. Celé vyšetření je nebolestivé a trvá přibližně 5-10 minut.

Vyšetření CT vám zajistíme v našem smluvním zařízení v Nemocnici Hořovice.

 


Vyšetření CT s žádankou

Vyšetření počítačové tomografie (CT) zajišťujeme na základě lékařského doporučení. Lékařské doporučení (žádanku) vystaví lékař na základě klinického vyšetření.

Vyšetření CT bez žádanky

Pokud nemáte žádanku, můžeme vám zprostředkovat vyšetření u specialisty, který vám v případě zjistěné indikace žádanku na vyšetření CT vystaví. Cena služby za vyšetření na CT je tedy navýšena o vyšetření u specialisty.

Pokud pacient není k vyšetření CT indikován, nelze žádanku vystavit a následně ani provést požadované vyšetření. V tomto případě vám bude vrácen poplatek za zajištění vyšetření CT. 


Příprava k vyšetření
 • Příprava závisí na indikacích a charakteru vyšetření. Před některými vyšetřeními je nutná příprava v podobě pití vody nebo vyšetřovacího roztoku, většinou s obsahem kontrastní látky.
 • Podle charakteru vyšetření je doba tohoto pití od 15 minut až po 2 hodiny, většinou však do 1 hodiny.  
 • Pokud je potřeba nitrožilní aplikace kontrastní látky, je potřeba přijít nalačno, tj. lačnit nejméně 6 hodin.
 • Pokud užíváte např. ranní léky, poraďte se před tím s ošetřujícím lékařem. Malé množství vody pro zapití nezbytných léků je umožněno.
Průběh vyšetření
 • Vyšetření probíhá na CT přístroji s funkcí redukce dávky rentgenového (tj. ionizujícího) záření tak, aby vyšetření pro organismus bylo co nejšetrnější. Při vyšetření dětí se dávka snižuje ještě výrazněji.
 • V případě těhotenství nebo možnosti tohoto stavu je nutné na to upozornit již lékaře, který vyšetření indikuje. Pokud je i přesto vyšetření nutné, je potřeba na to upozornit i přímo radiologa před CT vyšetřením.
 • Při vyšetření je pak nutné, aby se klient nepohyboval. Pohyby těla výrazně zhoršují až znemožňují hodnotitelnost skenů.
 • Při některých vyšetřeních bude klient instruován ke spolupráci, jako například „nadechněte se a zadržte dech“,„dýchejte“ a podobně.
Po ukončení vyšetření

Po vyšetření klient bez nitrožilní aplikace kontrastu může odejít. Pokud byl kontrast aplikován, odebere se klient do čekárny a dle instrukcí tam vyčká určený čas ke kontrole, zda nenastala případná alergoidní reakce. Až poté je kanyla ze žíly odstraněna.

 

Výsledek vyšetření

Výsledek vyšetření vás sdělí lékař indikující k vyšetření. Výsledek je znám do 3 dnů.

Cena služby

CT vyšetření 2 100 Kč
Objednat
CT vyšetření (bez žádanky)
včetně vyšetření u specialisty 4 200 Kč
Objednat
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Pro více informací můžete zanechat telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.
*
Chcete vědět více informací o vyšetření? Rádi vám odpovíme na vaše případné dotazy.

Co si potřebujete nechat vyšetřit?

 • ucho

  CT pyramid

  Slouží k zobrazení zejména zánětlivých nebo nádorových procesů v oblasti spánkové kosti a ucha.
 • krk

  CT krku (včetně CT štítné žlázy)

  Pomáhá k diagnostice při podezření na tumor a jejich staging, při uzlinovém syndromu, při zánětlivém procesu.
 • páteř

  CT zvolených úseků krční, hrudní, bederní páteře a SI skloubení (většinou max. 3 segmenty)

  Vyšetřujeme zejména pro degenerativní onemocnění páteře, jako např. zúžení páteřního kanálu, výhřez ploténky, při traumatických stavech.
 • ledviny

  CT ledvin a vývodných močových cest

  Využívá se k diagnostice složitých cyst, nádorů, kamenů ve vývodném systému a komplikovaných zánětů ledvin.
 • pánev

  CT břicha, CT malé pánve (případně CT břicha i malé pánve) včetně cílenějších indikací vybraných orgánů

  Vyšetření orgánů dutiny břišní a retroperitonea, orgánů malé pánve i celé břišní stěny se využívá pro diagnostiku a staging nádorů a případných metastáz, pro zánětlivé stavy vč. abscesů, k verifikaci cyst, cévních malformací a břišních hernií. Monitorujeme akutní a chronickou pankreatitidu. CT pánve pomáhá odhalit u žen onemocnění dělohy a vaječníků, u mužů onemocnění prostaty a semenných váčků.
 • cévní řečiště

  CT cévního řečiště

  Tzv. angiografie je důležitá v diagnostice poruch prokrvení orgánů. Zobrazují se cévní zúžení až uzavření nebo naopak rozšíření včetně diagnostiky prasklé cévní výdutě. Vyšetřují se mozkové tepny, krkavice, cévy plicního oběhu, aorta, břišní tepny (včetně ledvinných), tepny horních i dolních končetin a kontrolují se pooperační stavy.
 • mozek

  CT mozku

  Provádí se při cévních mozkových příhodách, při úrazech, při podezření např. na nádor nebo jiný nitrolební patologický útvar. Současně lze posoudit i okolní zachycené tkáně.
 • dutiny

  CT VDN (vedlejších nosních dutin), obličejového skeletu, hypofýzy

  Pomáhá odhalit chronické nebo akutní záněty, nádory a úrazy.
 • hrudník

  CT hrudníku (včetně mediastina)

  Provádí se při poranění hrudníku, při diagnostice nemocí plic, cév a uzlin hrudníku, jako jsou tumory, záněty a systémová onemocnění.
 • břicho

  CT břicha, CT malé pánve (případně CT břicha i malé pánve) včetně cílenějších indikací vybraných orgánů

  Vyšetření orgánů dutiny břišní a retroperitonea, orgánů malé pánve i celé břišní stěny se využívá pro diagnostiku a staging nádorů a případných metastáz, pro zánětlivé stavy vč. abscesů, k verifikaci cyst, cévních malformací a břišních hernií. Monitorujeme akutní a chronickou pankreatitidu. CT pánve pomáhá odhalit u žen onemocnění dělohy a vaječníků, u mužů onemocnění prostaty a semenných váčků.
 • tenké střevo

  CT enterografie

  Vyšetření kliček tenkého střeva se zobrazením průběhu lumen a stavu střevní stěny – se požívá při odhalení Crohnovy choroby, nádorů tenkého střeva, intermitentní střevní obstrukce.
 • tlusté střevo

  CT kolografie

  Umožňuje zobrazit stěnu tlustého střeva při podezření na nádor, zánět nebo jinou patologii střevní stěny. Používá se zejména tam, kde provést klasickou koloskopii je z různých důvodů komplikované. Nelze při ní provést odběr vzorku. Výhodou je relativní komfort, minimalizace rizika pro pacienta a též zobrazení střevní stěny v celé její tloušťce a v neposlední řadě i ostatních orgánů v dutině břišní, jako např. stav uzlin.
 • svaly, klouby, kosti

  CT skeletu

  V jakékoliv lokalizaci pomáhá diagnostikovat traumatické, degenerativní, nádorové i zánětlivé změny.
Bolí vás často na hrudi? Máte pocit „bušení srdce“? Může vám pomoci vyšetření EKG.
Elektrokardiografie, nebo-li „natáčení srdce“, je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů. Proto je důležitou součástí každého preventivního vyšetření.
Víte, jak se během 24 hodin změří vaše srdeční aktivita?
Holterovské monitorování, nebo-li ambulantní monitorování EKG, je 24 hodinové sledování srdeční aktivity pomocí Holterova monitoru. Využívá se u pacientů, u kterých je podezření na nárazové poruchy srdečního rytmu. Součástí preventivního programu je až po konzultaci s interním lékařem.
Ergometrické vyšetření zaznamenává elektrickou aktivitu srdce.
Tzv. zátěžové EKG, kdy je při vyšetření zaznamenávána elektrická aktivita srdce a jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.
Víte, jak probíhá ultrazvukové vyšetření cév?
Vyšetření je prováděno tzv. Dopplerovským ultrazvukem, který umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen). Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen vám může zachránit život.
Víte, na jakém principu funguje echokardiografické vyšetření?
Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Ultrazvuk je zvuk, který je vysílán a přijímán ultrazvukovou sondou, která se přikládá na hrudník. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (např. srdečních chlopní). Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci. Moderní přístroje umožňují i zobrazení směru a rychlosti krevního proudu, včetně odhadu nitro srdečních tlaků.
Rentgenový snímek hrudníku lékař požaduje při podezření na onemocnění hrudní oblasti.
Rentgenové vyšetření hrudníku patří k základním vyšetřovacím metodám. Jedná se o první informaci o stavu vašich plic a srdce. Toto vyšetření ordinuje lékař, který vás začne vyšetřovat po interní stránce.
Neinvazivní monitorování krevního tlaku
Jedná se o postup, při kterém je zjištěn krevní tlak člověka. Tato veličina odráží zdravotní stav organismu a je součástí interního lékařského vyšetření.
Ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
Toto vyšetření je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na brazovce ultrazvukového přístroje.
Kolonoskopie neboli vyšetření tlustého střeva
Je metoda vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva, endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
Gastroskopie – vyšetření horní části zažívacího traktu
Je lékařská vyšetřovací metoda, která využívá optického přístroje - endoskopu (nazývaného gastroskop) k vyšetření horní části zažívacího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku. Dnes je hlavní vyšetřovací metodou při podezření na nemoci těchto orgánů a je díky tomu schopen odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření.
Princip CT vyšetření je podobný jako u rentgenu, na rozdíl od něj však nevzniká jeden, ale mnoho snímků.
Nejčastěji se CT provádí v oblasti hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha, případně při složitých vyšetřeních kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Pro některá CT vyšetření je nutná aplikace kontrastní látky. Pacient musí před vyšetřením odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení
Mamografické vyšetření odhalí nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů.
Mamografie je v současné době jediná diagnostická metoda, která je schopna odhalit nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů, tedy v době, kdy není samovyšetřením ani klinickým vyšetřením zjistitelné.
Magnetická rezonance
Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT řezy vašeho těla. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů (např. vazů nebo meziobratlových plotének) a cév. Rezonance je vhodná pro zobrazení tkání s vysokým obsahem vody. Lze jím vyšetřit celé tělo.

Zdraví člověka.
Lidskost.
Vstřícnost.

To vše v našich partnerských zařízeních: Nemocnice Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Gynekologie Vinohrady, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan.

Zaujala vás nabídka a chcete se dozvědět více informací?

nebo nám zanechte telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.

P a r t n e ř i