Klientům je poskytnut bezpečný prostor pro sdílení, pro ujasnění si vlastních potřeb, hodnot, postojů a je nabízena podpora v tom, co chtějí v životě změnit. Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a respektující přístup.

Klienti vyhledávají službu v souvislosti s krizemi vztahovými, osobními a pracovními.

Vyšetření vám zajistíme v našem smluvním zařízení v Nemocnici Hořovice.


ČASTÝMI TÉMATY BÝVAJÍ:

  • dlouhodobý stres
  • úzkosti, strachy
  • těžké životní situace např. rozvod, vážná diagnóza, úmrtí blízké osoby
  • obtíže související s tělem - bolesti hlavy, zad a trávicího systému, poruchy spánku
  • pocity prázdnoty a ztráta životního smyslu
  • problémy s návykovými látkami

Program Krizové intervence se může skládat z jednoho až pěti sezení. Počet sezení bude určen po vzájemné domluvě při prvním setkání. Program Krizové intervence může být rozvržen do maximálně třech měsíců.

V případě, že klient s psychologem dojdou k názoru, že je vhodná další péče (psychoterapie, psychiatrie, koučing), je v takových případech klientovi poskytnut kontakt na další odborníky.