Únavový syndrom se projevuje jako dlouhodobě trvající únava, která zabraňuje vykonávat běžné denní aktivity. Všechna vyšetření jsou zaměřena na vyloučení somatické příčiny zvýšené únavy, jako je např. infekční onemocnění apod.

Vyšetření vám zajistíme v našem smluvním zařízení v Nemocnici Hořovice.


SOUBOR VYŠETŘENÍ:

 • vstupní vyšetření interním lékařem
 • ultrazvukové vyšetření horní poloviny břicha
 • rentgenové vyšetření hrudníku
 • pohovor s psychologem
 • klinické vyšetření a zhodnocení nálezu interním lékařem

Rozsáhlý laboratorní rozbor:

 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • bezplatné parkování na parkovišti před areálem nemocnice po dobu vyšetření

DOPLŇKOVÁ VYŠETŘENÍ:

 • kolonoskopické vyšetření
 • gastroskopické vyšetření
 • CT (počítačový tomograf) vyšetření břicha
 • CT (počítačový tomograf) vyšetření hrudníku

Doplňková vyšetření lze objednat v návaznosti na absolvování vyšetření únavového syndromu. Pro objednání kontaktujte klientské centrum.