VI. IBD pracovní dny Hořovice 2022

Spolupráce chirurga a gastroenterologa

Nemocnice Hořovice
Společenský dům Hořovice

30. 3. – 1. 4. 2022

Pořádá NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice

Odborný garant - Sekce IBD chirurgie, ČCHS ČLS JEP

Odborný garant - Pracovní skupina pro IBD, ČGS ČLS JEP

Odborný garant - Pracovní skupina IČZ, SGS SLS

O konferenci

Vážení přátelé

dovolujeme si Vás pozvat na VI. ročník konference IBD pracovní dny Hořovice 2022, které se konají ve  dnech 30. 3. – 1. 4. 2022, v  Nemocnici Hořovice a ve Společenském domě v Hořovicích. Setkání bude spojeno s  již 19. Česko-slovenským IBD sympóziem, součástí programu tedy bude vystoupení slovenských i jiných zahraničních řečníků. První den konference bude věnován dvěma workshopům s  tématem moderních přístupů k léčbě nemocných s IBD: Perianální Crohnova nemoc (včetně buněčné léčby) a Střevní a perianální ultrazvuk u IBD. Odborný program v dalších dvou dnech bude pojednávat o  společných tématech, které zajímají gastroenterology i chirurgy a také novinkám v konzervativní i chirurgické léčbě.

Akce je odborně garantována Pracovní skupinou pro IBD, ČGS ČSL JEP, Sekcí IBD chirurgie, ČCHS ČSL JEP a Pracovní skupinou IČZ, SGS SLS. V  rámci odborného programu v  místě konání konference bude i  doprovodná výstava farmakologických firem, zdravotnické techniky, produktů výživy apod. Počítáme s účastí 150 lékařů a sester z České i Slovenské republiky.

Zveme Vás na tuto akci a jsme přesvědčeni, že Vaše účast pomůže ke  splnění i  Vašich cílů a  rozšíří Vám kontakty v oblasti péče o IBD nemocné pacienty.

MUDr. Zuzana Šerclová

MUDr. Zuzana Šerclová

hlavní organizátor konference

Program

08:30 - 17:00

Workshopy I Nemocnice Hořovice

1. Perianální Crohnova nemoc – operační sál / D. Duricová, Z. Šerclová, M. Lengálová, P. Zusková, M. Tesařová

2. Střevní ultrazvuk u IBD / N. Machková, P. Falt, Z. Zelinková-Dedková, A. Tremerová

17:30

Večeře v Nemocnici Hořovice