Workshop: Perianální Crohnova nemoc

Nemocnice Hořovice
26. - 27. 10. 2021

O konferenci

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na workshop, který se bude věnovat komplexně perianální Crohnově nemoci. První den bude probíhat teoretická část zaměřená především na chirurgickou léčbu. Součástí bude diskuze s modelovými případy. Celý druhý den bude probíhat na operačním sále, kde budou operováni nemocní s perianální Crohnovou nemocí v různé fázi onemocnění. Účastníci workshopu budou při operacích asistovat.

Kurz je určen pro zejména pro mladé chirurgy se zájmem o perianální Crohnovu nemoc a pro chirurgy, jejichž pracoviště plánuje stát se centrem pro léčbu mesenchymálními kmenovými buňkami.
MUDr. Zuzana Šerclová

MUDr. Zuzana Šerclová

Primářka chirurgického oddělení, Nemocnice Hořovice

Program

09.00 – 12.00

Přednášky

Epidemiologie PACD

Vyšetřovací algoritmus PACD

Konzervativní terapie PACD

Chirurgická léčba PACD

Karcinom a PACD

Hydraadenitis a PACD

Léčba mesenchymálními kmenovými buňkami

12.00 – 14.00

Oběd

14.00 – 16.30

Case reports a panelová diskuze

Ubytování

Ubytování není v rámci konference zajištěno.

Registrace

Kontaktní údaje

* povinný údaj

Kontakty

Sponzoři