7. Dny novorozeneckých kazuistik

Srdečně vás zveme na konferenci novorozeneckých kazuistik.

Zámek Zbiroh
8. - 9. června 2023
Event

Zámek Zbiroh, na kterém se koná konference se přezdívá Zámek tří císařů.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Pořádá Novorozenecké oddělení Nemocnice Hořovice pod záštitou České neonatologické společnosti ČLS JEP.

O konferenci

Milé kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na 7. Dny novorozeneckých kazuistik, které se pořádají v krásných prostorách zámku Zbiroh.

Věřím, že si tento druh konference získal své místo. Konference je určena pro lékaře a sestry z novorozeneckých oddělení všech stupňů péče, se zaměřením na novorozence od 30. týdne těhotenství. Těším se na Vaši účast a věřím, že diskuse nad jednotlivými případy přinese velmi dobré a cenné informace pro všechny zúčastněné.

Doufám, že i společně strávený večer přinese příležitost k zajímavým setkáním.

Velmi bych chtěla poděkovat Nemocnici Hořovice za veškerou podporu a firmám za doplnění odborného programu.

MUDr. Milena Dokoupilová

MUDr. Milena Dokoupilová

Primářka Novorozeneckého oddělení, Nemocnice Hořovice

Program

11.00–18.00

Registrace

11.00–12.50

Coffee break

12.50–13.00

Slavnostní zahájení

13.00–15.00

I. BLOK KAZUISTIK (předsedající: M. Čihař, J. Náhlovský)

15.00

Křest knihy

5. Dny novorozeneckých kazuistiky - rok 2021