WANTAI SARS-CoV-2 Rapid Test je rychlý diagnostický kvalitativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění Covid-19. Odběr je možné provést výtěrem z přední části nosu, zadní strany dutiny ústní či pouze dutiny ústní. Tento test využívá metodu imunochromatografie s koloidním zlatem, odečítá se pouhým okem.

Velkou předností WANTAI SARS-CoV-2 Rapid Testů je jejich vysoká přesnost a hlavně pak rychlost – výsledek je dostupný v řádu minut. 

Test je pro svou vysokou mobilitu a rychlost (výsledek do 20 min.) určen jak pro použití u lůžka pacienta, v ambulancích, tak i pro použití ve firmách, školách, sociálních zařízeních, úřadech, eventech apod.

Pro provádění testu je třeba proškolená osoba, obsluha je uživatelsky nenáročná.


Hlavní vlastnosti testu
 • výsledek testu do 20 minut
 • parametry spolehlivosti testu: senzitivita 93,44 %, specificita 100,00 %, celková spolehlivost testu: 97,30 %
 • pro provádění testu je třeba proškolená osoba, obsluha je uživatelsky nenáročná
 • testy jsou uvolněny do volného oběhu v ČR a jsou skladem
 • splňují kritéria certifikace CE IVD.
 • poskytujeme garanci na daný produkt (expirace 18 měsíců)
 • velikost balení 50 testů 

Obsah jednoho balení (50 ks testů)
 • 50 ks testovacích kazet SARS-CoV-2 Ag Rapid Test
 • 50 ks výtěrových tyčinek
 • 50 ks extrakčních zkumavek
 • 5 ks lahviček extrakčního pufru (6 ml)
 • 1 ks lahvička transportního média (6 ml)
O výrobci

Společnost Beijing Wantai Biological Pharmaceutical Co., Ltd. je renomovaná firma pro výrobu zdravotnických technologií, sídlící v Čínské lidové republice. Tato společnost dodávala mimo jiné testy pro plošné testování imunity. Jejich testy byly dle výsledků studie hodnoceny jako vysoce spolehlivé (Studie „SARS-CoV-2-CZ-Preval“ z 6. 5. 2020). Další informace o společnosti lze nalézt zde http://www.ystwt.cn.

Certifikace

Výrobek je certifikován dle Směrnice č. 98/79/EC Evropského parlamentu a Rady, která upravuje známku CE v invitro diagnostice.

Test je určen pro oblast zdravotnictví - pouze pro profesionální použití. Odběr, provedení testu a vyhodnocení výsledků musí provádět kvalifikovaný a vyškolený personál a nesmí být použit pro sebetestování laickou veřejností.

V případě zakoupení laickou veřejností eventuálně obchodní společností, která není zaměřena na oblast zdravotnictví, je nutné zajistit pro samotný výtěr kvalifikovaný a vyškolený personál.

Certifikát

Parametry spolehlivosti testu

Jedná se o výsledky testů porovnané s výsledky RT-PCR.

SENSITIVITA testu vůči RT-PCR: 93,44 % a SPECIFICITA testu vůči RT-PCR: 100,00 %

Výsledky svědčí pro senzitivitu 93.44% (57/61) a specificitu 100.00% (87/87), což je důkaz dobré detekční schopnosti testu WANTAI SARS-COV-2 Ag Rapid Test u případů v časném období po začátku klinických příznaků.

Studie

Studie byla provedena na vzorku 500 pacientů ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK srovnáním výsledků vyšetření ze dvou samostatných odběrů, přičemž jeden vzorek analyzován na místě antigenní metodou a druhý odeslán k vyšetření RT-PCR do smluvní laboratoře.

Statisticky byly vyhodnoceny čtyři hlavní ukazatele spolehlivosti testu: senzitivita, specificita, negativní a pozitivní prediktivní hodnota, vždy relativně vůči výsledku RT-PCR v různých hladinách Ct.

Parametry spolehlivosti testu: Senzitivita 93,44 %, Specificita 100, 00 %, Celková spolehlivost testu: 97,30 %

Závěrečná studie

Výsledky studie antigenního testování v médiích:

Cena testů:

Antigenní testy I 50ks/bal. 6 000 Kč
Objednat
DPH je prominuto na základě rozhodnutí Ministerstva financí.
Celková spolehlivost testu 97,3 %
Negativní prediktivní hodnota 99,1 %
Pro více informací můžete zanechat telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.
*
Chcete vědět více informací o vyšetření? Rádi vám odpovíme na vaše případné dotazy.
Bolí vás často na hrudi? Máte pocit „bušení srdce“? Může vám pomoci vyšetření EKG.
Elektrokardiografie, nebo-li „natáčení srdce“, je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů. Proto je důležitou součástí každého preventivního vyšetření.
Víte, jak se během 24 hodin změří vaše srdeční aktivita?
Holterovské monitorování, nebo-li ambulantní monitorování EKG, je 24 hodinové sledování srdeční aktivity pomocí Holterova monitoru. Využívá se u pacientů, u kterých je podezření na nárazové poruchy srdečního rytmu. Součástí preventivního programu je až po konzultaci s interním lékařem.
Ergometrické vyšetření zaznamenává elektrickou aktivitu srdce.
Tzv. zátěžové EKG, kdy je při vyšetření zaznamenávána elektrická aktivita srdce a jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.
Víte, jak probíhá ultrazvukové vyšetření cév?
Vyšetření je prováděno tzv. Dopplerovským ultrazvukem, který umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen). Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen vám může zachránit život.
Víte, na jakém principu funguje echokardiografické vyšetření?
Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Ultrazvuk je zvuk, který je vysílán a přijímán ultrazvukovou sondou, která se přikládá na hrudník. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (např. srdečních chlopní). Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci. Moderní přístroje umožňují i zobrazení směru a rychlosti krevního proudu, včetně odhadu nitro srdečních tlaků.
Rentgenový snímek hrudníku lékař požaduje při podezření na onemocnění hrudní oblasti.
Rentgenové vyšetření hrudníku patří k základním vyšetřovacím metodám. Jedná se o první informaci o stavu vašich plic a srdce. Toto vyšetření ordinuje lékař, který vás začne vyšetřovat po interní stránce.
Neinvazivní monitorování krevního tlaku
Jedná se o postup, při kterém je zjištěn krevní tlak člověka. Tato veličina odráží zdravotní stav organismu a je součástí interního lékařského vyšetření.
Ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
Toto vyšetření je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na brazovce ultrazvukového přístroje.
Kolonoskopie neboli vyšetření tlustého střeva
Je metoda vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva, endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
Gastroskopie – vyšetření horní části zažívacího traktu
Je lékařská vyšetřovací metoda, která využívá optického přístroje - endoskopu (nazývaného gastroskop) k vyšetření horní části zažívacího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku. Dnes je hlavní vyšetřovací metodou při podezření na nemoci těchto orgánů a je díky tomu schopen odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření.
Princip CT vyšetření je podobný jako u rentgenu, na rozdíl od něj však nevzniká jeden, ale mnoho snímků.
Nejčastěji se CT provádí v oblasti hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha, případně při složitých vyšetřeních kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Pro některá CT vyšetření je nutná aplikace kontrastní látky. Pacient musí před vyšetřením odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení
Mamografické vyšetření odhalí nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů.
Mamografie je v současné době jediná diagnostická metoda, která je schopna odhalit nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů, tedy v době, kdy není samovyšetřením ani klinickým vyšetřením zjistitelné.
Magnetická rezonance
Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT řezy vašeho těla. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů (např. vazů nebo meziobratlových plotének) a cév. Rezonance je vhodná pro zobrazení tkání s vysokým obsahem vody. Lze jím vyšetřit celé tělo.

Zdraví člověka.
Lidskost.
Vstřícnost.

To vše v našich partnerských zařízeních: Nemocnice Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Gynekologie Vinohrady, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan.

Zaujala vás nabídka a chcete se dozvědět více informací?

nebo nám zanechte telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.

P a r t n e ř i