Test vám zprostředkujeme v Nemocnici Hořovice nebo v Rehabilitační nemocnici Beroun.

Přítomnost IgM protilátek v krvi znamená probíhající infekci. Tvoří se zhruba osmý den od objevení příznaků a časem úplně vymizí (cca do 20. – 30. dne od nákazy).

Přítomnost protilátek IgG znamená setkání s nákazou v minulosti. Tyto protilátky se v těle udrží mnohem déle (až několik měsíců).

Hodnotu IgG zajišťujeme kvantitativně, tudíž výsledek obdržíte s číselnou hodnotou.


   • Laboratorní test na přítomnost protilátek třídy IgG v krvi včetně lékařského potvrzení
    Cena za zprostředkování testu s vystavením potvrzení je 450 Kč
   • Laboratorní test na přítomnost protilátek třídy IgG a třídy IgM v krvi včetně lékařského potvrzení
    Cena za zprostředkování testu s vystavením potvrzení je 900 Kč

   Laboratorní test

   Laboratorní test protilátek slouží k detekci protilátek třídy IgG a IgM odebrané ze žilní krve laboratorní metodou. Test je vhodný pro klienty, kteří chtějí zjistit, zda mají protilátky proti koronaviru a měli více jak před 1 týdnem příznaky nemoci COVID-19 a chtějí si ověřit, zda tuto nemoc prodělali.

   Imunitní systém hostitele reaguje na infekci SARS-CoV-2 produkcí specifických protilátek IgM a IgG.

   Detekce protilátek proti SARS-CoV-2 umožňuje tzv. nepřímý průkaz infekce Covid-19, tedy informaci o tom, že daný jedinec onemocnění v minulosti prodělal.

   Protilátky IgM se objevují průměrně od 5. dne, IgG cca po 14 dnech po nástupu klinických příznaků.

   Postup odběru

   Před odběrem je vhodné vypít ¼ - ½ litru neslazených tekutin. Na vyšetření se dostavte v předem domluvený čas, na domluvené místo.

   Vyšetření se provádí z krve získané při odběru ze žíly.

   Výsledek testu

   Výsledek je znám do 2 - 5 hodin.

   Výsledek testu SARS-CoV-2 IgM:

   • Negativní – nepravděpodobný kontakt s virem
   • Pozitivní – pravděpodobný kontakt s virem

   Výsledek testu SARS-CoV-2 IgG:

   • <  50 AU/ml (negativní) – nepravděpodobný kontakt s virem
   • ≥  50 AU/ml (pozitivní) ­–  pravděpodobný kontakt s virem (≥ rovno nebo větší)

   Hodnota přítomnosti protilátek SARS-CoV-2 IgG je měřena kvantitativní metodou, která je vydávána v jednotkách AU/ml. Arbitrární látková koncentrace je druh veličiny používaný v situacích, kdy je vztah k počtu molekul komponenty v definovaném objemu systému, ale u komponenty není návaznost na SI jednotky.

   V případě pozitivity SARS-CoV-2 IgG je vhodné vyšetření opakovat s odstupem 4-6 týdnů a sledovat dynamiku vývoje protilátek v čase.

   Výsledky metody protilátek SARS-CoV-2 by se neměly používat jako jediný faktor pro stanovení diagnózy. 

   Cena služby

   Test na přítomnost protilátek třídy IgG v krvi
   včetně lékařského potvrzení 450 Kč
   Objednat
   Test na přítomnost protilátek třídy IgG a třídy IgM
   v krvi včetně lékařského potvrzení 900 Kč
   Objednat
   Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
   Pro více informací můžete zanechat telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.
   *
   Chcete vědět více informací o vyšetření? Rádi vám odpovíme na vaše případné dotazy.
   Bolí vás často na hrudi? Máte pocit „bušení srdce“? Může vám pomoci vyšetření EKG.
   Elektrokardiografie, nebo-li „natáčení srdce“, je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů. Proto je důležitou součástí každého preventivního vyšetření.
   Víte, jak se během 24 hodin změří vaše srdeční aktivita?
   Holterovské monitorování, nebo-li ambulantní monitorování EKG, je 24 hodinové sledování srdeční aktivity pomocí Holterova monitoru. Využívá se u pacientů, u kterých je podezření na nárazové poruchy srdečního rytmu. Součástí preventivního programu je až po konzultaci s interním lékařem.
   Ergometrické vyšetření zaznamenává elektrickou aktivitu srdce.
   Tzv. zátěžové EKG, kdy je při vyšetření zaznamenávána elektrická aktivita srdce a jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.
   Víte, jak probíhá ultrazvukové vyšetření cév?
   Vyšetření je prováděno tzv. Dopplerovským ultrazvukem, který umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen). Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen vám může zachránit život.
   Víte, na jakém principu funguje echokardiografické vyšetření?
   Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Ultrazvuk je zvuk, který je vysílán a přijímán ultrazvukovou sondou, která se přikládá na hrudník. Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur (např. srdečních chlopní). Vyšetření tak umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci. Moderní přístroje umožňují i zobrazení směru a rychlosti krevního proudu, včetně odhadu nitro srdečních tlaků.
   Rentgenový snímek hrudníku lékař požaduje při podezření na onemocnění hrudní oblasti.
   Rentgenové vyšetření hrudníku patří k základním vyšetřovacím metodám. Jedná se o první informaci o stavu vašich plic a srdce. Toto vyšetření ordinuje lékař, který vás začne vyšetřovat po interní stránce.
   Neinvazivní monitorování krevního tlaku
   Jedná se o postup, při kterém je zjištěn krevní tlak člověka. Tato veličina odráží zdravotní stav organismu a je součástí interního lékařského vyšetření.
   Ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
   Toto vyšetření je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na brazovce ultrazvukového přístroje.
   Kolonoskopie neboli vyšetření tlustého střeva
   Je metoda vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva, endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
   Gastroskopie – vyšetření horní části zažívacího traktu
   Je lékařská vyšetřovací metoda, která využívá optického přístroje - endoskopu (nazývaného gastroskop) k vyšetření horní části zažívacího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku. Dnes je hlavní vyšetřovací metodou při podezření na nemoci těchto orgánů a je díky tomu schopen odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření.
   Princip CT vyšetření je podobný jako u rentgenu, na rozdíl od něj však nevzniká jeden, ale mnoho snímků.
   Nejčastěji se CT provádí v oblasti hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha, případně při složitých vyšetřeních kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Pro některá CT vyšetření je nutná aplikace kontrastní látky. Pacient musí před vyšetřením odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení
   Mamografické vyšetření odhalí nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů.
   Mamografie je v současné době jediná diagnostická metoda, která je schopna odhalit nádorové ložisko v prsu již od několika milimetrů, tedy v době, kdy není samovyšetřením ani klinickým vyšetřením zjistitelné.
   Magnetická rezonance
   Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT řezy vašeho těla. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů (např. vazů nebo meziobratlových plotének) a cév. Rezonance je vhodná pro zobrazení tkání s vysokým obsahem vody. Lze jím vyšetřit celé tělo.

   Zdraví člověka.
   Lidskost.
   Vstřícnost.

   To vše v našich partnerských zařízeních: Nemocnice Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Gynekologie Vinohrady, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan.

   Zaujala vás nabídka a chcete se dozvědět více informací?

   nebo nám zanechte telefonní číslo a my se vám obratem ozveme.

   P a r t n e ř i